Wednesday, January 26, 2011

Asas Urus Organisasi Islami

First, Jom tengok macamana dorang mendefinisikan Pengurusan Organisasi;

Yusof Ismail (Mengurus Secara Islam); “MPI (Model pengurusan Islam) dibina berdasarkan prinsip utama Islam. Unsur terpenting ialah Aqidah Tauhid dan Iman. Aqidah Islam akan menentukan matlamat organisasi, perhubungan antara majikan dan pekerja serta lain-lain.”

Robin, Stephen, Coulter, Mary (Management); “The process of coordinating and integrating work activities so that their work activities completed efficiency and effectively with and through other people.”

Muhammad A.A. Buraey (Pengurusan Islam); "Menyelaraskan tenaga manusia untuk mencapai matlamat kelompok sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi antara satu sama lain."


So, Secara mudahnya, bila sebut tentang gerakerja organisasi EKSAH, 6 substance utama ialah;

1. Pengagihan tugas (melalui Penubuhan Unit-unit didalam EKSAH)
2. Penyelarasan gerakerja (Melalui mesyuarat MT, bulanan n Unit)
3. Pemantauan gerakerja (Sistem Pantauan Eksah)
4. Membabitkan tenaga sekumpulan Ahli Eksah
5. Untuk mencapai matlamat Eksah (Kalau tak tau matlamat EKSAH, tanya S.U nya=>)
6. Mendapatkan hasil yang produktif dan efektif

Bekerja melalui wasilah organisasi adalah jalan singkat untuk merealisasikan keimanan kita terhadap ayat ''habluminAllah wa habluminannas''=)

No comments:

Post a Comment

Followers